channels4_banner

Att söka bidrag från BarnAllergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år.

Vem kan söka?
Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år

Till vad kan man söka?

 • Rekreationsresa
 • En ”guldkant” till exempel en fest, upplevelse, cykel eller musikinstrument
 • Föreningsaktivitet

Hur söker man?

 • Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.
 • Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
 • Handlingar skickas inte tillbaka.
 • Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.

Sekretesspolicy

 • Av sekretesskäl avhandlas inga ärenden via telefon.
 • Ansökningshandlingarna behandlas konfidentiellt.
 • Beslut meddelas skriftligen.

När kan man söka?
Riktlinjer för ansökan om bidrag hittar du här, 
Riktlinjer

Här kommer ansökningsblanketten, finns för nedladdning
Ansökningsblankett för barnallergifonden, klicka här!

Viktiga datum
1 mars – första ansökningsperioden börjar
1 april – sista ansökningsdagen för första ansökningsperioden
 
1 oktober – andra ansökningsperioden börjar
1 november – sista ansökningsdagen för andra ansökningsperioden

www.astmaoallergiforbundet.se
Har du frågor om Barnallergifonden?
Kontakta Elinor Gustavsson
E-post: elinor.gustavsson@astmaoallergiforbundet.se
Telefon 08 506 28 205

 • Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.
 • Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
 • Handlingar skickas inte tillbaka.
 • Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.