channels4_banner

FRALLA-Friluftsliv för alla

Nu är vi äntligen igång. Med namn och profil som inom kort kommer att lanseras. Sen september delar Sara Hjalmarsson frikostigt med sig av sin kunskap om föreningen som min mentor här på Fontänen där jag har en kontorsplats.

Jag, Åsa Jonsson är Astma- och Allergiförbundets projektledare under detta 3-åriga projekt. Målet med projektet är att ta fram enkla friluftskoncept på den lokala arenan för att möjliggöra lättillgängliga naturupplevelser för unga med astma och allergiutmaningar på hemmaplan. Till profession är jag hälsopedagog och har många års erfarenhet av att vara verksam som detta i en ideeburen organisation här i Östergötland.

Detta är ett samarbetsprojekt tillsammans med Friluftsfrämjandet region öst. Så i Jönköping sitter min andra kollega, Louise Hammerin som är projektledare för Friluftsfrämjandets räkning.

För att underlätta och säkerställa ledares kompetens runt dessa frågor skall vi även ta fram ett nytt utbildnings material som tydliggör för deltagare, anhöriga och ledare att friluftsliv är en säker aktivitet.

Som ni säkert känner till så har den senaste forskningen visat att:

  • Friluftsliv dramatiskt sänker våra stressnivåer
  • Utelek får barn att leka mera könsneutralt
  • Rörelse i natur utvecklar vår livsviktiga motorik helt omedvetet

Dessutom:

  • Är allemansrätten en möjlighet för alla att vistas i naturen.
  • Friluftsliv kan i de flesta fall bedrivas bostadsnära i Östergötland
  • För vår folkhälsa är friluftsliv en aktivitet som inte kräver en idrottshall/lokal där vi inom många andra fritidsaktiviteter idag måste ta strid med elitsatsande föreningar.
  • Är friluftsliv inte alls så utrustningskrävande som reklamen verkar göra gällande, det handlar mer om kunskap. Med ett par gummistövlar och en vind/regnjacka kommer man långt.
  • Erbjuder Östergötland det mesta i naturväg förutom rena fjäll. Vi har alla möjligheter att inspireras av vandring, skidåkning, skridskoåkning, paddling, cykling etc. Vårt landskap är vackert, orört på många platser och välkomnande.
  • Är friluftsliv en aktivitet som i de flesta fall inte bedöms utifrån prestation utan upplevelse.
  • Är vistelse i naturen ett av dem effektivaste sättet att skapa anknytning till sin närmiljö i synnerhet och vår levnadsmiljö i allmänhet för barn och ungdomar.

Under hösten har vi jobbat med att lära känna våra båda organisationer. Vi jobbar fortfarande med att sätta projektet på kartan och inhämta vad och hur våra två medlemsburna organisationer är intresserade att lära sig runt astma och allergier och friluftsliv.
 
Jag hoppas vi får möjlighet att återkomma i Allergibladet för en uppdatering längre fram. Under tiden finns jag tillgänglig på asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se om ni har funderingar, idéer eller förslag på bortglömda friluftspärlor i Östergötland där vi kan förlägga någon av våra prova på aktiviteter under dessa år. 

Vi ses därute!