channels4_banner

Bra möten med vården

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har tagit fram vårdtips för patienter och anhöriga. Gemensamt går vi igenom websidan med vårdtips och får ta del av tips, råd och 
verktyg som ger stöd i möten med vården. Stephanie Juran föreläser om:

Vilka svårigheter uppstår i mötet med vården?
Vilka skyldigheter har vården?
Vad kan man som patient och anhörig förvänta sig?


Du kan läsa mer på Riksförbundet Sällsynta diagnosers hemsida:
www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips


Datum:       onsdag 1 april
Klockan:     18.00 - 20.00
Plats:          Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, 
                     Västra vägen 32, Linköping
Kostnad:    Ingen 


Sista dag för anmälan är 13 mars.

Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kansli på telefon 013-12 30 60
eller mejla till Susanna Ahlström, E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen!

Du som behöver teckenspråkstolk, skrivtolk eller Tecken som stöd-tolk bokar detta själv via Tolkcentralen: 
Telefon 010-105 99 59, 
Bildtelefonadress: tolkcentralen.ostergotland@t-meeting.se
Beställa 1177.se/ Östergötland 

Meddela om du har någon allergi eller något annat behov vi behöver ta extra hänsyn till. 
På våra träffar kan ledarhund och servicehund förekomma.