channels4_banner

Betyg och nationella prov

Inbjudan Betyg och Nationella prov 20 september 2018
Denna kväll vänder sig till dig som är förälder eller elev i grundskolan.
Vilka anpassningar och möjligheter finns för att kunna göra de nationella
proven utifrån olika funktionshinder.

Vad gäller vid betyg, exempelvis idrott där det inte alltid går att utföra alla moment. Katla Kindestam Nilsson, Specialpedagog och Lotta Andersson, Logoped,
från Linköpings kommun informerar och svarar på frågor.

Datum: torsdag 20 september
Klockan: 18.00 – 20.00
Plats: Bergkvist rum, Föreningshuset Fontänen, 
            Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen


Sista dag för anmälan är fredag 14 september.
Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kansli, telefon 013-12 30 60
eller mejla till karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen