channels4_banner

Temakväll - Återhämtning vid psykick ohälsa

Funktionsrätt Östergötland och Östergötlands Riksförbund för Social och 
Mental Hälsa bjuder in till temakväll Återhämtning vid psykisk ohälsa.

Föreläsare Irene Norling, Beteendevetare, coach och mindfulness instruktör, 
har mångårig erfarenhet av att hjälpa individer att hantera sin stress och därmed må och fungera bättre. 

Alla människor drabbas någon gång i livet av motgångar. Det kan handla om livshändelser, så som kronisk sjukdom, sorg eller psykisk utmattning.

Denna kväll handlar om att få och kunna pausa och återhämta sig.
Vad händer i kroppen när den utsätts för psykisk stress?
Hur mår vår hjärna efteråt?
Det går inte skynda fram till ett bättre psykiskt mående, det måste ta sin tid. 
  
Datum:       Onsdag 10 oktober
Klockan:    18.00 -  20.00
Plats:          Aulan, Thapperska skolan, Norrköping
Kostnad:    Ingen 

Föranmälan är obligatorisk och det är viktigt att du vid anmälan anger behov av särskild kost.

Du kan också kontakta, Funktionsrätt Östergötland
tele 013-12 30 60, e-post info@funktionsratt-ostergotland.org

Välkommen