channels4_banner

Jubileum 2018

Länsföreningen

Den 25 januari 1968 bildades en samarbetskommitté för Östergötlands län med representanter från fyra av länets fem lokalföreningar på Rally Hotell i Linköping.

Direktör Nils Hansson från Riksförbundet mot Allergi höll i förhandlingarna och orienterade om samarbetskommitténs indelning och uppgifter under deras förestående verksamhet i respektive län. Samarbetskommittéerna kommer att utgöra en effektiv förbindelselänk mellan lokalföreningar, riksförbund och myndigheter.

Följande styrelse utsågs som samarbetskommitté för Östergötlands län.

Ordförande: Hans Johansson, Linköpingsortens Astma-Allergiförening
Vice. Ordf: Linnéa Thor, Norrköping med omnejd Astma- Allergiförening
Sekreterare: Maria Olofsson, Motala-Vadstena Allergiförening

Övrig ledamot: Herbert Rydén, Mjölby Allergiförening, samt ännu ej utsedd representant från Finspångs Allergiförening.