channels4_banner

Jubileum 2018

Linköpingsföreningen

Den 1 februari 1968 bildades Astma- och Allergiföreningen i Linköping. 26 personer som anmält sig som medlemmar träffades tillsammans med direktör Nils Hansson från Riksförbundet mot Allergi och kanslist Ulla Sollerhag i ABF:s föreläsningssal i Linköping.

Under kvällen gav Nils Hansson en orientering om allergisjukdomarnas omfattning och arbetet för deras bekämpande samt redogjorde för Riksförbundets mot Allergi verksamhet och målsättningar. Filmen ”Svårt att andas” förevisades. Ytterligare 15 personer deltog under upplysningsföredraget och filmförevisningen.

Hans Sandström valdes till ordförande, Margareta Antonsson, sekreterare, Bror Sjunnessen, kassör, Einar Berg, vice ordförande, Knut Halldan, bitr. sekreterare och Lennart Edmunsson, bitr. kassör.

Årsavgiften för 1968 skulle utgöra 15 kr/ medlem, vari ingår i årsavgiften till riksförbundet som f n utgör (åtta) kronor.