channels4_banner

Temakväll - Etik och Teknik

Vi har tekniken men har vi etiken?

I dag kan ett enkelt blodprov berätta mycket om en enskild människas
genetiska uppsättning, sjukdom och sjukdomsanlag.

Vad innebär den växande användningen av nya diagnostiska teknikerna 
för kommande generationer?
Fosterdiagnostik aktualiserar flera etiska frågor vars svar har betydelse för 
synen på och respekten för människovärdet. 
Det berör självbestämmande, integritet samt rättvise och prioriterings aspekter.

Medverkar gör Peter Hermansson, Centrum för Sällsynta Diagnoser och 
Etiska Rådet Region Östergötland

Datum:       onsdag 11 oktober
Klockan:     18.00 -  20.00
Plats:          Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping
Kostnad:    Ingen Sista dag för anmälan är måndag 2 oktober
Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kansli telefon 013-12 30 60
eller mejla till karin@hso-ostergotland.org

Välkommen