channels4_banner

Ny värvarkampanj - Prova på medlemskap utan kostnad i 3 månader

I höst testar vi något nytt! Bli provmedlem i Astma- och Allergiförbundet utan kostnad i 3 månader. Efter 3 månader får personen hem ett erbjudande om fortsatt medlemskap och en avi på medlemsavgiften för 2016, dvs. 150 kr för en ny huvudmedlem och 40 kr per ny familjemedlem.

Anmälan görs på hemsidan eller genom att posta, mejla alternativt ringa till oss på medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se 
eller tel. 08-506 28 200

Erbjudandet gäller endast nya medlemmar under perioden 1 september till 30 november 2015. Erbjudandet gäller inte för nya familjemedlemmar till en befintlig huvudmedlem. Prova på medlemskap testades förra året av Neuroförbundet med lyckat resultat. Så passa på att värva medlemmar till föreningen utan att de behöver betala någonting under de tre första månaderna!

Kom ihåg att du som värvar nya medlemmar får en premie av oss. Så glöm inte att tala om när du eller någon annan värvat någon!